Föreningen för utveckling av företag, näringsliv och entreprenörskap i Vretaklosterbygden

Föreningens syfte

  • Ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att skapa ett dynamiskt nätverk mellan företag och föreningar i Vreta kloster med omnejd och främja samverkan.
  • Ska verka för att sätta bygden på turistkartan som ett aktivt, inspirerande och levande område. 
  • Ska jobba för att skapa och sprida information om vår bygd, allt för att gynna våra nu etablerade företag och nyföretagande i bygden.

Nykvarns kraftstation

Företagareföreningen har valt en bild på Nykvarns kraftstation som logotype. På initiativ av Linköpings största entreprenör John O Nilsson uppfördes kraftstationen i Nykvarn 1902-1904. Detta blev så småningom grunden för Tekniska Verken i Linköping. 
En av de första och viktigaste näringslivsbyggnaderna i Ljungsbro. 

Kontakt
E-post: vretaforetagarna@gmail.com
Adress: Vretaklosterbygdens Företagareförening
Ugglebovägen 61
585 72 LjungsbroDenna sida använder cookies.
Allt material på dernna sida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.