Action points

Saknas mark för näringsliv

Det saknas mark till företag som vill etablera sig i Vretaklosterbygden.

Ristipp och återvinningscentral

Föreningen har aktiv i fråga om både ristipp och återvinningscentral. Medlemmar i föreningen har fört dialog med kommunen i corren.
Insändare "Kommunen binder ris åt egen rygg"
Kommunens svar "Kommunen söker ny plats för ristipp"

Bergsvägens korsning vid Vreta Kloster kyrka

Föreningen har arbetat för en bättre trafiksituation längs hela väg 1123.

Turistinformationsplats i Berg

Vi arbetar för att förlänga öppettiderna för turistinformationsplatsen vid Bergs slussar och gärna flytta den till mer centralt läge.

Motala ströms ravin

Föreningen har avgivit yttarnde som kräver kontinuerligt  vattenpåsläpp och bättre service för turister.

Så här skulle det kunna se ut. Detta är en gammal bild från en provtappning.

Aktuellt