Styrelse
Michael Nydén (ordförande)
Siv Thorén ( vice ordförande)
Annica Nydén (kassör och sekreterare)
Ledamot Magnus Fröhler
Ledamot Stefan Hyll
Ledamot Åke Wester
Ledamot Fredrik Påhlsson
Suppleant Patrik Ryding
Suppleant Louise Vrethem

 

Föreningens informationstavla vid Hemköp
Föreningens informationstavla vid Hemköp