Styrelse
Michael Nydén (ordförande)
Siv Thorén ( vice ordförande)
Annica Nydén (kassör och sekreterare)
Ledamot Magnus Fröhler
Ledamot Therese Malmberg
Suppleant Patrik Ryding
Suppleant Louise Vrethem

 

Vreta Kluster - ett teknikcentrum för de gröna näringarna med 26 företag
Vreta Kluster - ett teknikcentrum för de gröna näringarna med 26 företag