Olycksrisk i Blåsvädret

Trafiksituationen vid Blåsvädret är besvärlig för de företagare som finns där. Många är eniga om att dagens situation i princip bara är en väntan på en otäck olycka.
Dels finns här en korsning mellan in/utfarten till området och cykelvägen mot Berg. Cyklisterna har skyldighet att stanna för trafik från området men struntar ofta i detta. Här behövs en stoppskylt vid cykelvägen.
Problem uppstår också eftersom många bilister som kommer från cirkulationsplatsen vid Preem  och då kör om mer långsamtgående fordon framför. Detta innebär en tydlig fara för de som ska in eller ut från industriområdet. Här behövs en heldragen linje från cirkulationsplatsen förbi in/utfarten till området. Föreningen har skrivit till kommunen i frågan och kommer att kontakta Trafikverket (som äger vägen förbi området). 

Svar från kommunen

Kommunen har svarat att det inte behövs någon stoppskylt för cyklisterns ska veta att de ska stanna och lämna företräde för billarna.