En viktig del av Linköpings näringsliv

I bygden finns fler än 640 näringsverksamheter varav fler än 150 är aktiebolag.

Nästa presentation

Här kommer alla företag och föreningar i Vretaklosterbygdens Företagarförening att presenteras.
Nästa företagspresentation kommer att bli: Sjöviks Blommor