Med kunskap i centrum - alltid!


Småskolan & Eraskolan är en fristående skola i Ljungsbro med 130 elever. Här arbetar också drygt 20 personer med undervisning och allt vad som hör till en vanlig skolverksamhet. Men här slutar också likheterna. Det som slår en besökare vid skolan är att det lugn och den tystnad som råder—utom på rasterna då det är det stoj och det stök som man förväntar sig av elever från årskurs F till och med sex. Det mer intressanta är kanske förklaringen till lugnet och de mycket goda studieresultaten som skolan kan uppvisa.

Som andra fristående skolor får Småskolan lite mindre i anslag än de kommunala skolorna men här används en princip om att så mycket som möjligt av de resurser man får ska landa i klassrummet. Ett annat utmärkande drag är att lärarna i mycket hög grad får vara just lärare och själva utforma och ta ansvar för klassens arbete.
Vad händer då när lärarna själva får ta kommandot över utformandet av skolan, istället för som inom kommunal verksamhet där politiker utformar förutsättningarna? De ytligt mest påtagliga aspekterna är att klasserna på Småskolan & Eraskolan är mindre, till och med betydligt mindre än på många andra skolor, aldrig fler än 20 i samma klass och dessutom med högre lärartäthet, med en engagerad och välutbildad personal. Allt tillsammans skapar en skolvardag som präglas av trygghet, lugn och ro, där krafterna kan läggas på att lyckas väl i skolan, oavsett vem man är.

Ur ett företagarperspektiv är det kanske mer intressant att man lyckas genomföra en större investering baserat på de anslag man får från kommunen. Nu planerar skolan ett nybygge bakom gamla Malforsgården, en helt ny skola för årskurserna 3 till och med 6. Det är kanske just denna kombination av framgångsrik skolverksamhet och sund ekonomi som har gjort  att många kommuner ”vallfärdar” till Ljungsbro för att ta del av Rektor Fredrik Påhlssons erfarenheter och idéer.
Och resultaten då?  Synliga resultat av kunskapsarbetet bland eleverna på Småskolan & Eraskolans är att man vann regionsfinalen av Sveriges Radios klassiska tävling Vi i femman och alla elever i årskurs 4 placerade sig tillsammans på en hedrande 13-plats i landet, bästa Östgötaklass, i finalen av den landsomfattande tävlingen Schackfyran (med mer än 3000 elever på plats i Västerås i riksfinalen).
Den slutsats man kan dra är att det går att skapa en trygg och kunskapsrik miljö om viljan till förändring och att tänka nytt finns.